– Ρε μαλάκα ο φαρμακοποιός πυροβολεί ένα χαρτί

– Εκτελεί τη συνταγή ρε μαλάκα