– Ρε μαλάκα κάτι κρέμονται από αυτόν τον διατητή

– Είναι ο αρχιδιατητής ρε μαλάκα