Εναλλαγές ταχυτήτων και κατευθύνσεων με βάση την επαγωγική συναλληλία της κβαντικής απόστασης του άστρου Θ' του Βοώτη με το εξωγαλαξιακό νεφέλωμα Ar56xdf-F4 κατά το θερινό ηλιοστάσιο