Γιατί λέμε καλημέρα, καλό μήνα, καλή χρονιά και όχι π.χ. καλή ισημερία ή καλό θερινό ηλιοστάσιο? Ερώτημα