– Η ευτυχία δε βρίσκεται στο φαγητό, η ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει φθορές στα Τ Λεμφοκύτταρα, ακόμα και τύφλωση

– Τελείωσαν οι κουραμπιέδες?

– Ναι