Στη Σουηδία μένουν Σουηδοί και όχι Φιλανδοί όπως μένουν στη Φιλανδία γιατί τότε θα ήταν Φιλανδοί που δεν είναι στη Φιλανδία γιατί μένουν στη Σουηδία και είναι Σουηδοί.