– Ρε μαλάκα τελικά ο άλλος αρνήθηκε το ντιμπέι

– Κρίμα, θα ήτο μία εμβριθής τηλεμαχία

– Ποιά ναυμαχία, το ντιμπέι αρνήθηκε ρε μαλάκα