– Κύριε Πρόεδρε μία πρόβλεψη για το φετινό πρωταθλητή?

– Αυτός που θα τερματίσει πρώτος στη βαθμολογία