Ακούω τραπ

Τρέχω σ' ετάπ

Ψηφίζω τον ΓΑΠ

Και τρώω κεμπάπ

Γιο 🛁