“Πίσω από κάθε ανηφόρα

Βρίσκεται καλά κρυμμένη μία κατηφόρα”

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΡΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, σελ. 23