Άλλοι καπνίζουν

Άλλοι πίνουν

Άλλοι παίρνουν ναρκωτικά

Και άλλοι τρέχουν

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΡΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, σελ. 412