– Αγγλικά γνωρίζετε?

– Άπταιστα.

– Πως είναι το τρέξιμο?

– Ράνινγκ

– Και το ορεινό τρέξιμο?

– Τραί ράνινγκ

– Θα σας ειδοποιήσουμε.