Έπαιζε στο κλειδί του Σολ

Έβλεπε τον Πάου τον Γκαζόλ

Ψέκαζε με Αεροζόλ

Και δούλευε στα ΤΟΛ

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης