– Βρέχει είπε στη τηλεόραση

– Είπες ότι είπε ότι βρέχει?

– Ναι, έτσι είπε, βρέχει

– Άνοιξες να δεις άμα βρέχει?

– Μα είπε ότι βρέχει

– Βρέχει αν έχει βροχή, ναι