Εμπρός λαέ

Μη σκύβεις το κεφάλι

Κάνε ένα πεντάρι

Και πάμε στο Πασχάλη