Ήλιος λαμπερός, ζέστανε ο καιρός

Ξεχύθηκε αμέσως σα όξω ο λαός

Τσικνοπέμπτη και όλοι πεινούν

Τρέχουν τα ζώα να κρυφτούν

Προβατίνα ον δε ροκς

Μαγκιά, κλανιά και κροκς