Το τσογλάνι έβρισε το ρουφιάνο

Ο ρουφιάνος έβρισε το τσογλάνι

Το τσογλάνι έβρισε το ρουφιάνο

Ο ρουφιάνος έβρισε το τσογλάνι

Το τσογλάνι έβρισε το ρουφιάνο

Ο ρουφιάνος έβρισε το τσογλάνι

Βαρέθηκα κι έφυγα