– Πουτσόκρυο σήμερα φίλε

– Excuse me?

– Dick cold today friend