Ω, τι ιδεωδέστερο να εξέρχεσαι της Οικίας και να εωράκεις την εξωτική σκατιέρα του Μπασινά 💩