Ρε μαλάκα σε αυτή τη χώρα όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, κανείς δε προτιμάει τη γη πλέον