Μεταξύ των γαλαζοαίματων ενετοπίσθη και ένας imposter φέρων αίμα κοινού τύπου. Εκτελέσθη με συνοπτικές διαδικασίες και εκαύθη, οι δε στάχτες του διεσκορπίσθησαν στο Δυτικό Λαύριο.