“Εξετάζουμε και άλλες λύσεις”, είπε ο υπουργός εξερχόμενος από τη ταπεινή Mercedes του, “π.χ. αν υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο εξαφανίζονταν όλοι οι άνεργοι δεν θα υπήρχε ανεργία”.