Ξημερώνει Κυριακή

Πρέπει να φύγει η ρακή

Τι ωραίο που ειν' το μέλι

Σε γρουνοπούλα και παστέλι