Ο καθένας έχει 600 χιλιάδες Ευρώ σε ένα συρτάρι για ώρα ανάγκης, όλοι το ξέρουν αυτό