Ανεβαίνει τη Διονύσου -> Μουσκεύει στην υγρασία -> Ρουφάει μαζούτ -> Γυρίζει σπίτι -> Εκπνέει δυνατά -> Ανάβει ένα σπίρτο -> Ζεσταίνεται όλο το χειμώνα