Θυμάμαι έπαιζε το κότο

Ένας μπεκρής απ' το Λεσότο