Υγρασία πολλή σήμερα στο Στάδιο

Υγρασία πολλή όμως και έξω από το Στάδιο