Όλα ήταν ήσυχα μέχρι που στην αυλή μπήκε ένα οπόσσουμ