– Συγχαρητήρια, μόλις κερδίσατε 500 Ευρώ. Τι έχετε σκοπό να κάνετε?

– Θα βάλω πλυντήριο.