Σε όλες τις χώρες του κόσμου ο πεζός έχει προτεραιότητα εκτός από μία ❗

Βρείτε ποιά και κερδίστε ένα φορητό κλάξον 120db και ένα ζευγάρι φώτα νέον 5000 lumen ☝️