Στο βουνό έχει χώμα γιατί δεν έχουν ρίξει άσφαλτο

Στο δρόμο έχει άσφαλτο γιατί δεν έχουν ρίξει χώμα

Άρα το βουνό δεν είναι δρόμος 💡