• Σε πόση ώρα θα είσαι έτοιμη?
  • Σε δεκαπέντε λεπτά Τζι
  • Άρα θα είσαι έτοιμη σε 15 λεπτά
  • Ναι Τζι, δώσε μου σε παρακαλώ 15 λεπτά
  • Ένα τέταρτο μου φαίνεται ΟΚ, εντάξει
  • Ας είναι κι ένα τέταρτο, ότι πεις Τζι
  • Μα 15 λεπτά είναι ένα τέταρτο καλή μου
  • Πόσα ξέρεις Τζι, ένα τέταρτο λοιπόν