Είδηση που θα συζητηθεί : Τα παιδιά τώρα θα ζούσαν αν δεν ήταν νεκρά