Και Α Και Ου Και Ε

Και Α Και Ου Και Ι

Και Α Και Ου Και Ο

Και Α Και Ου Και Έτσι