Από χειμώνα καλοκαίρι

Από προβατίνα μπακαλιάρο

Από αυτοκίνητο πατίνι

Κε σερά σερά