Κάτι κινείτο όπισθεν της θύρας παράγωντας ένα περίεργο ήχο.

Κινήθηκε προσεκτικά, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται..

Έστησε αυτί όπισθεν της θύρας.

Ο ήχος συνεχιζόταν κανονικά.

Έκρουσε τη θύρα δύο φορές συγκοπτόμενα και μία φορά παρατεταμένως.

Καμία αλλαγή.

Προσπάθησε άλλη μία φορά με τρεις γρήγορους δίδυμους χτύπους.

Οι ήχοι σταμάτησαν.

Πάνω που αποφάσισε να πλησιάσει τη χείρα του στο πόμολο ακούστηκε ένα δυνατό ξύσιμο.

Και κατόπιν ένα γδάρσιμο.

Σάστισε.

Και απότομα ξύπνησε.

Το Matrix σπάνια δέχεται ξένους.