Το Κουμπί 6

Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί

Ιώδιο τόνους έχω πάρει

Στη θάλασσα λέπι δεν άφησα

Από κολιούς και καλαμάρι