Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί

Θα φύγω ευτυχισμένος

Μιά σπαλομπριζόλα Αργεντίνικη

Σου παίρνει όλο το μένος