Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί

Κενό δεν έχω αφήσει

Έφαγα και κοντοσούβλι στου Θωμά

Και γαρδούμπα στο Λυβίσι