Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί

Τα χιλιόμετρα μου τά’χω τρέξει

Και στις ταβέρνες του ντουνιά

Κανείς δεν μ’έχει ψέξει