Και να πατήσει ο Πούτιν το κουμπί

Καθόλου δεν με μέλλει

Αφού στη Καλαμάτα έτσουξα

Γρουνοπούλα και παστέλι