Το Κουμπί

Και αν πατήσει ο Πούτιν το κουμπί

Και γίνουμε όλοι στάχτη

Θα έχω να το λέω

Για τη προβατίνα απ' το Σωκράτη