Έφαγα τον ντάκον

Μαζί με τα κρουτόν

Επήρα το μπατόν

Και πήγα στο βουνόν

Γιο 🛀