Ένα χιλιόμετρο είναι πάντα ένα χιλιόμετρο εκτός αν είναι λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω από ένα χιλιόμετρο οπότε δεν είναι ένα χιλιόμετρο 💡