– Είναι 12 τα μεσάνυχτα και είστε έξω χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το γνωρίζετε?

– Είμαι Παλαιοημερολογίτης

#lockdown2gr