– Ένα κιλό φέτα θα ήθελα

– Βγήκε λίγο παραπάνω

– Πόσο?

– Τρία οχτακόσια

– Θα το πάρω