Σήμερα βροχή… Καρδιά λυπητερή… Κι ύστερα αυτό… Πόσο να αντέξει κανείς 😭

bit.ly/2zwqSn7