Ποιά βγάλανε να τραγουδήσει? Την Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Τι δεν καταλαβαίνεις? Πρώτο - Ψάλτη Τι μας κρύβουν? Τι μας περιμένει? Τι ξέρουν παραπάνω?

Κάμερα σε μένα