Κρατήστε την ημερομηνία : 22 Μαΐου

Μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί και όχι, εσείς όμως κρατήστε την.